Βιογραφικό ΔΑΝΑΗ ΤΣΙΛΙΒΗ

Καθηγήτρια Γερμανικών

Το όνομά μου είναι Δανάη Τσιλιβή. Το επάγγελμά μου είναι καθηγήτρια Γερμανικών. Πήγα στην Εράσμειο Σχολή στο Δημοτικό. Φοίτησα στη Γερμανική Σχολή στην Αθήνα και έδωσα επιτυχώς τις εξετάσεις του Abitur. Μετά από τις σπουδές μου στη Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οι οποίες μου εξασφάλισαν ένα χρόνο Erasmus στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, τελείωσα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στον τομέα της Διδακτικής “ Γερμανικά ως Ξένη – και ως Δεύτερη Ξένη Γλώσσα” στο Πανεπιστήμιο του Κάσσελ.

 

Mein Name ist Danai Tsilivi. Ich bin Deutschlehrerin von Beruf. Ich bin in die Erasmeiosschule gegangen. Ich habe die Deutsche Schule in Athen besucht und die Abiturprüfung erfolgreich abgelegt. Nach dem Germanistikstudium an der Universität von Athen, das ein Erasmus-Jahr an der Freien Universität Berlin einschloss , habe ich das Masterstudium im Bereich “ Deutsch als Fremd- und Zweitsprache “ an der Universitatet Kassel absolviert.