Στοιχεία ενδιαφερομένου γονέα

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

όπου γονέας νοείται εφεξής και ο κατά περίπτωση νομίμως ασκών τη γονική μέριμνα

Για πόσους μαθητές θέλετε να γίνει εγγραφή*

Επιλέξτε τον αριθμό των μαθητών που θέλετε να κάνετε online εγγραφήΣτοιχεία μαθητή

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Νέες Ξένες Γλώσσες Μαθητή

Εάν ξεκινάτε για πρώτη χρονιά στο σχολείο μας μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες παρακαλούμε επιλέξτε

ΑγγλικάΓαλλικάΓερμανικάΙσπανικάΙταλικά

Ξένες Γλώσσες Μαθητή

Επιλέξτε τις γλώσσες που παρακολουθήσατε την περσινή χρονιά

ΑγγλικάΓαλλικάΓερμανικάΙσπανικάΙταλικά

Πρόγραμμα που επιθυμείτε*

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Επιλέξτε τις μέρες που επιθυμείτε

Δευτέρα – ΤετάρτηΤρίτη – ΠέμπτηΆλλο

Επιλογή προγράμματος εκπαίδευσης*

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Με φυσική παρουσίαΕξ' αποστάσεως (online)

Οργάνωση επικοινωνίας*

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Όλες οι αιτήσεις θα απαντώνται με σειρά προτεραιότητας. Για την περαιτέρω προσωπική σας αναλυτική ενημέρωση παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Προσωπική συνάντηση με φυσική παρουσία στο σχολείο μαςOnline επικοινωνία με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας ZoomΤηλεφωνική επικοινωνία

Σχόλια

Ήρθατε σε εμάς από

ΔιαφήμισηΣύστασηΛόγω θέσηςΈρευνα αγοράς

Ενημέρωση

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία newsletters με νέα και προσφορές του ΚΞΓΕπιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά sms με νέα του ΚΞΓ

Όροι χρήσης

Το ΚΞΓ μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – άλλως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει.
Το ΚΞΓ τηρεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στην παρούσα Αίτηση Εγγραφής καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον προσωπικό δεδομένο του μαθητή τυχόν ληφθεί ή προκύψει κατά τη διδασκαλία, με σκοπό την εγγραφή του μαθητή στο ΚΞΓ για την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης ξένης γλώσσας, την επικοινωνία με το μαθητή ή με τον γονέα του ανήλικου μαθητή, την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των διδάκτρων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) με νέα και προσφορές του ΚΞΓ, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας(SMS)1 καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη φοίτηση του μαθητή παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του ΚΞΓ.
Το ΚΞΓ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νομιμοποιείται να προβαίνει στην επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας εγγραφής του μαθητή για φοίτηση στο ΚΞΓ (συμβατική σχέση).

Το ΚΞΓ Διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο ο μαθητής είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την κάλυψη των εννόμων υποχρεώσεων ή εννόμων αξιώσεων του ΚΞΓ. Με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος το ΚΞΓ προβαίνει σε καταστροφή των δεδομένων τηρώντας πρωτόκολλο καταστροφής.
Πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων έχει το απολύτως αναγκαίο διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό του ΚΞΓ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης του σκοπού της παρούσας Αίτησης Εγγραφής και συγκεκριμένα η διεύθυνση και η γραμματεία του ΚΞΓ. Οι διδάσκοντες προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία π.χ. βαθμολογία, ενώ από το ΚΞΓ τους γνωστοποιείται μόνο το ονοματεπώνυμο των μαθητών τους. Το ΚΞΓ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας και ειδικότερα σε εξεταστικούς φορείς για την περίπτωση της δήλωσης συμμετοχής του μαθητή σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, ανάκλησης της τυχόν δοθείσας συγκατάθεσής, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση Βλαχερνών 25, 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ του ΚΞΓ ή στο e-mail info@katseli.gr. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή η απάντηση που λάβατε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).
Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε / να επικοινωνήσετε στο 210 6665891

Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις*