ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

/ Προσωπικό / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

« Français ! », ai-je répondu à la question de ma mère lorsque j’avais quinze ans, et depuis, ma vie danse au rythme de la langue de Molière. Et je me suis lancée à son enseignement avant même son apprentissage, étant donné que mes premiers « élèves » étaient… mes camarades de classe au lycée.

Titulaire, actuellement, du Master de Didactique du Français Langue Étrangère de l’Université Ouverte Hellénique, je suis honorée de participer à cette équipe éducative et c’est avec grand enthousiasme que je m’engage à révéler la beauté de la langue et de la culture françaises à mes chers élèves.

«Γαλλικά!», απάντησα στην ερώτηση της μητέρας μου όταν ήμουν δεκαπέντε ετών, και από τότε η ζωή μου χορεύει στο ρυθμό της γλώσσας του Μολιέρου. Και αφιερώθηκα στην διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας πριν καν την μάθω, μιας και οι πρώτοι «μαθητές» μου ήταν οι… συμμαθητές μου στο λύκειο.

Ως κάτοχος, πια, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι τιμή μου να είμαι μέλος αυτής της εκπαιδευτικής ομάδας και με μεγάλο ενθουσιασμό δεσμεύομαι να αποκαλύψω στους αγαπημένους μου μαθητές την ομορφιά της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού.