ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η κα Ματίνα Κατσέλη είναι η υπεύθυνη για τη Διεύθυνση Σπουδών ενώ αναλαμβάνει επίστης τη Διδασκαλία των μαθητών αλλά και την εκπαίδευση των καθηγητών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ