Βιογραφικό ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΕΛΕ

Καθηγήτρια Αγγλικών

Η διδασκαλία για μένα ήταν πάντα τρόπος ζωής. Ένα όνειρο και μια φιλοδοξία που ήταν ευθυγραμμισμένα με τις σπουδές μου και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου επιλογές.

Η  διδασκαλία τιτλοφορείται ως  επάγγελμα, όμως για μένα είναι πρόσθετα μια πηγή ενέργειας, μία έμπνευση και μια εξαίρετη ευκαιρία να αλληλεπιδρώ με διαφορετικές προσωπικότητες όλων των ηλικιών και πολιτισμών. Είμαι τυχερή που μετρώ 22 χρόνια διδασκαλίας, επικεντρώνοντας στις εσωτερικές δυνάμεις του χαρακτήρα των μαθητών, οι οποίες πάντα και ξεχωριστά τους οδηγεί στην απόλυτη επιτυχία -την κατάκτηση της  μεταγνώσης.

 

 

Teaching has always been a way of life for me. A dream and an aspiration which was aligned with my studies and my educational and professional choices . Teaching is labelled a profession, though for me teaching is additionally a source of energy, an inspiration and a perfect opportunity to interact with miscellaneous personalities of all ages and cultures. I have been fortunate to be counting 22 years of teaching focusing on learners’ character strengths  which always and individually lead them to ultimate success-the conquest of cognition.