Βιογραφικό ΣΙΣΣΥ ΚΟΤΣΩΝΗ

Καθηγήτρια Γερμανικών

Πήγα στην Εράσμειο Σχολή και σπούδασα Γερμανική Φιλολογία (ειδίκευση στη Λογοτεχνία) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών . Από το 1993 εργάζομαι ως καθηγήτρια Γερμανικών . Πιστεύω ότι η μαθησιακή διαδικασία , καθώς και η διαδικασία της σκέψης γενικότερα , αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια , η οπoία δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει κανείς να συμμορφώνεται με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας .H γνώση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο . H εκμάθηση των ξένων γλωσσών ειδικότερα οδηγεί στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων ενός ατόμου , καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς .

Ich habe die Erasmios Schule besucht und Germanistik (Spezialisierung in Literatur) an der Universität von Athen studiert . Seit 1993 arbeite ich als Deutschlehrerin . Ich bin der Meinung , daß der Lernprozeß , sowie der kognitive Prozeß im Allgemeinen , ein sehr interessantes Abenteuer ist , das sich nie beendet . Man muß sich an die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft anpassen . Das Wissen ist ein wertvolles Werkzeug dazu . Das Fremdsprachenlernen insbesondere führt zur Erweiterung des geistigen Horizontes einer Person , indem man in Kontakt mit anderen Kulturen kommt .