Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΤΣΕΛΗ

Είναι πλέον γνωστό πως η γνώση γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του εγκεφάλου μόνο αν η εκπαιδευτική διεργασία γίνεται μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες:

Ενα περιβάλλον

Χαράς
Εμπιστοσύνης
Οικειότητας
Ασφάλειας
Συνέπειας

Σε συνδυασμό με

Πειθαρχία
Αίσθημα Ευθύνης
Μεθοδευμένη Προσπάθεια

Σεβόμαστε το μαθητή, αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός και η μάθηση γίνεται ‘δεύτερη φύση’. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οργανώνουμε με κάθε λεπτομέρεια τη δομή των τμημάτων μας και την οικονομική μας πολιτική.