ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΤΣΕΛΗ

Είναι πλέον γνωστό πως η γνώση γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του εγκεφάλου μόνο αν η εκπαιδευτική διεργασία γίνεται μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες:

Ενα περιβάλλον

  • Χαράς
  • Εμπιστοσύνης
  • Οικειότητας
  • Ασφάλειας
  • Συνέπειας

Σε συνδυασμό με

  • Πειθαρχία
  • Αίσθημα Ευθύνης
  • Μεθοδευμένη Προσπάθεια

Σεβόμαστε το μαθητή, αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός και η μάθηση γίνεται ‘δεύτερη φύση’. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οργανώνουμε με κάθε λεπτομέρεια τη δομή των τμημάτων μας και την οικονομική μας πολιτική.