ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ


Διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μαθητή


Εφαρμόζουμε  προηγμένες εκπαιδευτικές μεθόδους που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις πολλαπλές ευφυΐες, το μαθησιακό τύπο και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή ξεχωριστά, και διατηρούμε απαρέγκλιτα τις αρχές που απαρτίζουν τη φιλοσοφία μας από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής μας.

Τα σύγχρονα πολυμέσα, η χρήση δανειστικής βιβλιοθήκης, η βιωματική μάθηση, η μαθητοκεντρική διδασκαλία, η έκφραση της δημιουργικότητας και της έφεσης του κάθε σπουδαστή, η συνεχής αξιολόγηση των υπηρεσιών μας, οι εκπαιδευτικές μας εκδρομές, τα drama και talent clubs καθώς και τα projects είναι κάποια από τα εργαλεία μας.

Επίσης προσφέρουμε μαθήματα για ECDL Πιστοποίηση Γνώσεων Δεξιοτήτων Πληροφορικής και  αποτελούμε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.